Begeleidingsplan

Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling biedt de mogelijkheid om een individueel begeleidingsplan op te stellen voor kinderen met een probleem in het sociaal domein. Het werkplan heeft vooral te maken met het vergroten van de zelfstandigheid en houding van het kind.

Bij kinderen kunnen in eenvoudige taal bijvoorbeeld probleemoplossende gesprekken volgens het ABC-schema verlopen. Alles wordt daarbij op papier gezet, waardoor het kind beter begrijpt en beter onthoudt. Emoties en gedachten worden wel benoemd, maar staan niet centraal.

ABC-gesprekjes
A. Wat gebeurde er?
B. Wat deed jij?
C. Wat was het gevolg? Hoe voelde iedereen zich?

Daarna kan in een andere kleur de oplossing op papier gezet worden voor een volgende keer:
A. Hetzelfde gebeurt weer.
B. Wat kan je dan beter doen? (eventueel enkele alternatieven).
C. Hoe zal het dan aflopen? Hoe voelt iedereen zich?

Bij Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling gaat een begeleidingsplan natuurlijk veel verder dan ABC-gesprekjes. Dit is een eenvoudig voorbeeld dat vooral onze pragmatische aanpak benadrukt.

Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling is voor een begeleidingsplan te bereiken via het contactformulier, klik hier.