Het gastouderbureau

Een belangrijke activiteit van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling is het gastouderbureau. Gastouderopvang is een professionele vorm van kinderopvang.

Gastouderopvang is de opvang van kinderen in de woning van de gastouder. Het kind draait mee in het gezin van de gastouder, waarbij rekening wordt gehouden met de opvoedwensen van de ouders en de opgelegde eisen vanuit de Nederlandse overheid.

Naast de opvang bij de gastouder thuis behoort het ook tot de mogelijkheden om kinderen bij de ouders thuis op te vangen. Deze vorm van gastouderopvang valt onder de regeling ‘dienstverlening aan huis’. De gastouder kan met de ouder(s) individuele afspraken maken over de pedagogische invulling van de opvang.

Gastouders zijn niet in loondienst van het gastouderbureau. Zij melden zich aan bij het gastouderbureau zodat het bureau de bemiddelende, controlerende en kassiersfunctie kan uitvoeren die vanuit overheidswegen zijn opgelegd over de uitvoer van gastouderschap, vallend onder de Wet Kinderopvang. Hierdoor kunnen de ouders aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Afspraken over de gastouderopvang worden vastgelegd in een overeenkomst tussen (1) gastouder en ouders, (2) gastouder en gastouderbureau en (3) ouder(s) en gastouderbureau. Gastouders geven zelf aan hoeveel kinderen zij op willen vangen en welke tijden ze beschikbaar zijn, uiteraard binnen de wettelijke grenzen. Gastouders werken zelfstandig met de kinderen en dragen zelf de gehele verantwoordelijkheid over de geboden opvang.

Heeft u interesse in gastouderopvang voor uw kind of kinderen? Of heeft u een andere vraag? Laat het ons weten via het contactformulier. Aanmelden als (vraag)ouders of gastouder kan geheel vrijblijvend via onderstaande buttons.