GGD Inspecties

Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht houden op naleving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen, zoals is vastgelegd in de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

GGD Hollands Midden controleert in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn gastouderbureaus op uitvoering en kwaliteit van haar werkzaamheden binnen de wettelijke kaders. Dit doet de GGD Hollands Midden aan de hand van een risicomodel dat is opgesteld door GGD Nederland. Deze controle vindt plaats door een jaarlijks bezoek van GGD Holland Midden aan een vertegenwoordiger van het gastouderbureau. Het gastouderbureau is verplicht inzage te geven in de ter plekke gevraagde stukken. Soms vraagt GGD Hollands Midden al vooraf aan het bezoek om bepaalde informatie op te sturen.

Het inspectierapport, die de GGD opstelt naar aanleiding van dit bezoek, geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente een advies. Het definitieve inspectierapport is openbaar en wordt in het landelijk register kinderopvang (LRK) beschikbaar gesteld. Tevens wordt op de website van het gastouderbureau een link aangemaakt naar het laatste rapport.

GGD Inspectierapporten
GGD Inspectierapport, 1 maart 2016 (onderzoek voor registratie), link
GGD Inspectierapport, 13 juli 2016 (onderzoek na registratie), link
GGD Inspectierapport, 1 juni 2017 (jaarlijks onderzoek), link
GGD Inspectierapport, 12 juni 2018 (jaarlijks onderzoek), link
GGD Inspectierapport, 11 juni 2019 (jaarlijks onderzoek), link
GGD Inspectierapport, 6 april 2021 (jaarlijks onderzoek), link
GGD Inspectierapport, 23 januari 2023 (jaarlijks onderzoek), link
GGD Inspectierapport, 25 oktober 2023 (jaarlijks onderzoek), link

Daarnaast voert GGD Hollands Midden ook controles uit bij de gastouder op de opvanglocatie. Dit gebeurt eerst als onderdeel van toelating van de gastouder in het landelijk register kinderopvang. Daarna bezoekt een GGD-inspecteur jaarlijks ongeveer 5 procent van de gastouders steekproefsgewijs. Soms gebeurt dit onverwachts, soms gebeurt dit aangekondigd. De GGD-inspecteur vraagt de gastouder naar de verplichte items als diploma’s, VOG, ID, RIVG en kan vragen stellen over het pedagogisch beleidsplan, pedagogisch handelen, veiligheid en de meldcode Protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdende gedrag voor de kinderopvang. Na dit bezoek wordt een verslag opgesteld en (na mogelijkheid tot revisie) gepubliceerd in het landelijk register kinderopvang (LRK) bij de geregistreerde gastouder. Voor een actueel overzicht van de aangesloten gastouders verwijzen wij graag naar de link van het landelijk register kinderopvang, zie link.