Speltherapie

Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling - speltherapie
Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling – speltherapie

Bij Sociaal Pedagogisch centrum De Kanteling weten wij dat kinderen last kunnen hebben van onder meer angst, stemmingswisselingen, rouwverwerking, emotionele instabiliteit en verkeerd taalgebruik.

Met behulp van speltherapie kan een sociaal pedagogisch medewerker van Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling een individueel plan opstellen om een kind met emotionele problemen te kunnen ondersteunen en begeleiden.

Taalgebruik
Kinderen kunnen soms kwetsende opmerkingen maken, schreeuwen, schelden, grof taalgebruik of racistische opmerkingen maken.

Oefeningen;

  • Spiegelen; ‘hoe zou jij je voelen als…’; ‘hoe denk je dat hij zich nu voelt?’
  • Schelden en vloeken niet accepteren. Telkens corrigeren en verwachten dat het kind ‘sorry’ zegt
  • Beloningssysteem bij steeds minder schelden, schreeuwen of vloeken
  • Praat met de kinderen als groep, niet individueel met het kind over taalgebruik.
  • Regels naar elkaar luisteren, leuke dingen over iemand zeggen, laten uitspreken, niet schreeuwen op de locatie ophangen
  • Zelf het goede voorbeeld geven; geen sarcastische of vernederende opmerkingen maken.

Andere voorbeelden van speltherapie waar we bij Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling aan werken zijn;
– Angst
– Stemming
– Handicapverwerking
– Rouwverwerking
– Emotionele stabiliteit

Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling is voor speltherapie te bereiken via het contactformulier, klik hier.