Kindcentrum

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Hoe klein zij ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij.

Een kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), peutergroepen en welzijnsactiviteiten voor kinderen goed samenwerken. Het is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Het kind voelt zich hierdoor veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in een eenduidige benadering.

Binnen een integraal kindcentrum (IKC) is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt met een integrale visie. Dat wil zeggen vanuit één team met één pedagogische en educatieve visie, een sterke verbinding tussen het binnenschools- en buitenschools leren, gericht op een brede ontwikkeling van kinderen en met een sterke rol voor ouders. Een doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en onderwijs vormt de basisgedachte achter een integraal kindcentrum.

De Kanteling treft voorbereidingen om in de nabije toekomst te starten met een kindcentrum waaronder dus een kinderdagverblijf, peutergroepen en een buitenschoolse opvang. Wij bieden al vele jaren via ons gastouderbureau gastouderopvang. De Kanteling biedt ook ondersteuning bij educatie waaronder thuisonderwijs. Wij werken hierbij ook samen met onder meer scholen, educatieve en culturele centra, ouders en verzorgers met kinderen, andere kinderopvang organisaties, sport- en cultuurverenigingen en welzijnsorganisaties.