Klachtencommissie

Kinderopvangorganisaties en zorgaanbieders moeten een onafhankelijke klachtencommissie hebben. Iedere klant van Gastouderbureau De Kanteling kan dan ook een klacht indienen indien de dienstverlening tekort schiet.

Het klachtenreglement kan zowel door de vraag- als gastouders gebruikt worden. De interne klachtenregeling heeft betrekking op bijvoorbeeld de organisatie en dienstverlening;
– Klachten over de vraag- of gastouder
– Klachten over de bemiddelingsmedewerkers van de kinderopvang
– Klachten over de houder van de kinderopvang

Klacht indienen
Het is mogelijk om een klacht drie maanden na constatering in te dienen bij het secretariaat van de klachtencommissie;
Secretariaat klachtencommissie GOB De Kanteling
Eendenkooi 118
2408 SM Alphen aan den Rijn

De klachtbrief bevat de volgende gegevens;
– Naam en adres van de klager;
– Een duidelijke omschrijving waarover de klacht gaat;
– Indien van toepassing, de naam van de betrokken persoon over wie de klacht gaat;
– Een duidelijke omschrijving bij wie de klager het probleem al heeft aangekaart;
– Een omschrijving welke terugkoppeling de klager van deze persoon heeft gekregen.

Beslissing en maatregelen
Het kan zijn dat de Klachtencommissie een of meerdere bijeenkomst(en) organiseert. Uiterlijk binnen een maand na indiening van de klacht krijgen de betrokkenen schriftelijk en met reden in kennis gesteld van de beslissingen en/of maatregelen.

Altijd open voor verbetering van kwaliteit
Gastouderbureau De Kanteling staat uiteraard altijd open voor opmerkingen, klachten en adviezen van ouders/verzorgers en gastouders. Wij willen laagdrempelig opereren en wij staan altijd open voor de verbetering van de kwaliteit.