Pedagogisch werkplan

Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling - peutergroep spelenderwijs ontdekken
Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling – Pedagogisch werkplan

Iedere kinderopvangorganisatie werkt bij de kinderopvang met een pedagogisch beleidsplan. Gastouders vertalen deze richtlijnen met betrekking tot belangrijke zaken over de gastouderopvang van de kinderen naar een pedagogisch werkplan.

In een pedagogisch werkplan geeft een gastouder meer inzage in bijvoorbeeld het dagritme, de opvangdagen, de samenstelling van de groep en de activiteiten. Ouders krijgen op voorhand al een goed beeld van de opvanglocatie.

In het pedagogisch werkplan is ook te lezen wat de pedagogische visie is van de gastouder. Naast de dagplanning wordt bijvoorbeeld ook duidelijk op welke wijze ouders worden betrokken en geïnformeerd en welke activiteiten er met de kinderen worden gedaan.

De gastouder geeft in het pedagogisch werkplan meer inzicht in de werkwijze. Hoe wordt bijvoorbeeld de zelfstandigheid van kinderen bevorderd? Welke activiteiten zijn er voor de bevordering van taal en creativiteit? Hoe stimuleert de gastouder de sociale vaardigheden bij de kinderen onderling? In hoeverre zijn de kinderen respectvol naar elkaar?

Het pedagogisch werkplan geeft de ouders een goed beeld wat ze van de gastouderopvang van de gastouder kunnen verwachten. Tijdens de workshop Pedagogisch werkplan leert de gastouder duidelijk te verwoorden wat zijn of haar gastouderopvang te bieden heeft.