Dienstverlening

Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling ondersteunt en begeleidt ouders en verzorgers met kinderen bij hulpvragen in het sociale domein. Wij bieden vooral hulp bij hulpvragen die betrekking hebben op veranderingen in het dagelijks leven. Als maatschappelijke organisatie onderzoeken wij continu vraagstukken die van invloed zijn op het gebied van wonen, werken (en inkomen) en dagbesteding.

Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling helpt vooral ouders en verzorgers met kinderen die hulpvragen hebben in het sociale domein. Een voorbeeld: Mijn kind luistert slecht. Hoe kan ik de communicatie met mijn kind verbeteren? Aan de hand van praktische tips willen wij de relatie tussen het kind en ouders versterken door bijvoorbeeld het kind uit te dagen in de sociale vaardigheden.

Leren omschakelen: Praten en luisteren
Tijdens de workshop ‘Praten en luisteren’ leert het kind om te luisteren naar anderen, om vragen te stellen en een gesprek te beginnen.

Oefeningen:
• Train het luistervermogen door oefeningen als geluiden herkennen, woordspelletjes en aandachtspelletjes;
• Vraag aan het begin van de oefening wie nog wat kan vertellen over de vorige oefening;
• Stel gesloten vragen waarop ja/nee antwoorden mogelijk zijn;
• Stel open vragen, waarop het kind met meer dan ja/nee antwoord kan geven;
• Stimuleer het kind om zelf vragen aan anderen te stellen, eerst samen, later in de groep.

Andere voorbeelden van sociale hulpvragen waar we bij Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling aan werken zijn;
Praten en luisteren
Zelfvertrouwen
Omgaan met gevoelens
Conflicthantering
Contact met anderen
Rekening houden met anderen
Opkomen voor jezelf
Keuzes maken en een doel bereiken

Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum de Kanteling is voor hulpvragen te bereiken via het contactformulier, klik hier.